Portālā izmantotie standarti un vadlīnijas

Projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” aktivitātes “Datu publicēšanas platforma 1. kārta” īstenošanas ietvaros izveidotie materiāli izmantošanai portālā un atvērto datu publicētajiem:

   • Vadlīnijas datu publicētājiem (versija 1.2)
   • Metadatu apraksta standarts (versija 1.0)
   • Ceļvedis metadatu izveidei (versija 1.0)
   • Mašīnlasāmu (CSV formāta) datu kopu apraksta standarts (versija 1.1)
   • Ceļvedis mašīnlasāmu datu kopu apraksta izveidei (versija 1.1)