VDEĀVK uzskaitē esošo bērnu ar invaliditāti skaits sadalījumā pēc administratīvās teritorijas

Atlasīta informācija par bērniem ar invaliditāti, kuriem pārskata periodā ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) lēmums par noteiktu invaliditāti. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Administratīvo teritoriju piesaista personas ar invaliditāti VDEĀVK datu bāzē norādītajai deklarētajai dzīvesvietai. Bērna vecumu nosaka uz pārskata perioda beigām vai uz personas miršanas datumu.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 7, 2019, 11:05 (EEST)
Created December 17, 2018, 09:34 (EET)
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date 2018-11-28
Modified 2019-05-07
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher