Bērnu ar invaliditāti skaita sadalījums pēc vecuma un dzimuma

Datu kopa - “Bērnu ar invaliditāti, par kuriem pieņemts VDEĀVK lēmums īpašas kopšanas nepieciešamību, transporta pabalsta saņemšanai, pavadoņa pakalpojuma nepieciešamībai skaita sadalījums pēc vecuma un dzimuma”.

Atlasīta informācija par bērniem, kuriem pārskata periodā ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izsniegts pozitīvs atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, atzinums transporta pabalsta saņemšanai vai atzinums pavadoņa pakalpojuma nepieciešamībai. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Bērna vecumu nosaka uz pārskata perioda beigām vai uz personas miršanas datumu. Bērnam pārskata periodā var būt vairāki atzinumi.

Gads – pārskata gads, par kuru sagatavota informācija. Mēnesis – pārskata mēnesis, par kuru sagatavota informācija. Personas, kurām ir atzinums īpašas kopšanas nepieciešamībai, kopā – bērni, kuriem ir spēkā esošs VDEĀVK izsniegts pozitīvs atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Personas, kurām ir atzinums transporta pabalsta saņemšanai, kopā – bērni, kuriem ir spēkā esošs VDEĀVK izsniegts pozitīvs atzinums par transporta pabalsta saņemšanu. Personas, kurām ir atzinums pavadoņa pakalpojuma nepieciešamībai, kopā – bērni, kuriem ir spēkā esošs VDEĀVK izsniegts pozitīvs atzinums par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email Alis.Balbarzdis@vdeavk.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2023-09-30
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher