Bērnu ar invaliditāti skaita sadalījums pēc vecuma un dzimuma

Datu kopa - “Bērnu ar invaliditāti, par kuriem pieņemts VDEĀVK lēmums īpašas kopšanas nepieciešamību, transporta pabalsta saņemšanai, pavadoņa pakalpojuma nepieciešamībai skaita sadalījums pēc vecuma un dzimuma”.

Atlasīta informācija par bērniem, kuriem pārskata periodā ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izsniegts pozitīvs atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, atzinums transporta pabalsta saņemšanai vai atzinums pavadoņa pakalpojuma nepieciešamībai. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Bērna vecumu nosaka uz pārskata perioda beigām vai uz personas miršanas datumu. Bērnam pārskata periodā var būt vairāki atzinumi.

Gads – pārskata gads, par kuru sagatavota informācija. Mēnesis – pārskata mēnesis, par kuru sagatavota informācija. Personas, kurām ir atzinums īpašas kopšanas nepieciešamībai, kopā – bērni, kuriem ir spēkā esošs VDEĀVK izsniegts pozitīvs atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Personas, kurām ir atzinums transporta pabalsta saņemšanai, kopā – bērni, kuriem ir spēkā esošs VDEĀVK izsniegts pozitīvs atzinums par transporta pabalsta saņemšanu. Personas, kurām ir atzinums pavadoņa pakalpojuma nepieciešamībai, kopā – bērni, kuriem ir spēkā esošs VDEĀVK izsniegts pozitīvs atzinums par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Alis.Balbarzdis@vdeavk.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2023-09-30
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju