Pilnībā pret Covid-19 pirmreizēji vakcinētie iedzīvotāji reģionos, novados, pilsētās, pagastos (atbilstoši robežām 2023. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika)

Nacionālā veselības dienesta dati par vakcinācijas statusu. Vecums un tautība pēc Iedzīvotāju reģistra datiem. Netiek iekļautas personas, kas gada sākumā pēc CSP datiem nebija Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji.

Par pilnībā pirmreizēji vakcinētiem pieņemti tie iedzīvotāji, kuriem pēc pilna pirmreizējā vakcinācijas kursa pabeigšanas vai arī vienas vakcīnas devas saņemšanas pēc laboratoriski apstiprināta pozitīva Covid-19 testa pagājušas 14 dienas (atbilst nosacījumiem, kas nepieciešami vakcinācijas sertifikāta iegūšanai, plašāk). Mēneša relatīvajiem datiem izmantots attiecīgā gada sākumā kopējais iedzīvotāju skaits, starp vakcinētajiem iedzīvotājiem nav iekļauti tie, kuri miruši laika posmā no gada sākuma līdz attiecīgajam mēnesim.

Plašāk par iedzīvotāju skaita un galveno demogrāfisko rādītāju novērtēšanu eksperimentālajā statistikā aprakstošajos metadatos.

Strukturālie metadati.

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency never
Maintainer
Maintainer Email info@csp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2021-09-01
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher