Pilnībā pret Covid-19 pirmreizēji vakcinētie iedzīvotāji reģionos, novados, pilsētās, pagastos (atbilstoši robežām 2023. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika)

Nacionālā veselības dienesta dati par vakcinācijas statusu. Vecums un tautība pēc Iedzīvotāju reģistra datiem. Netiek iekļautas personas, kas gada sākumā pēc CSP datiem nebija Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji.

Par pilnībā pirmreizēji vakcinētiem pieņemti tie iedzīvotāji, kuriem pēc pilna pirmreizējā vakcinācijas kursa pabeigšanas vai arī vienas vakcīnas devas saņemšanas pēc laboratoriski apstiprināta pozitīva Covid-19 testa pagājušas 14 dienas (atbilst nosacījumiem, kas nepieciešami vakcinācijas sertifikāta iegūšanai, plašāk). Mēneša relatīvajiem datiem izmantots attiecīgā gada sākumā kopējais iedzīvotāju skaits, starp vakcinētajiem iedzīvotājiem nav iekļauti tie, kuri miruši laika posmā no gada sākuma līdz attiecīgajam mēnesim.

Plašāk par iedzīvotāju skaita un galveno demogrāfisko rādītāju novērtēšanu eksperimentālajā statistikā aprakstošajos metadatos.

Strukturālie metadati.

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums nekad
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-09-01
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju