Pilnībā pret Covid-19 vakcinētie iedzīvotāji reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos (atbilstoši robežām 2021. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika)

Nacionālā veselības dienesta dati par vakcinācijas statusu. Vecums un tautība pēc Iedzīvotāju reģistra datiem. Netiek iekļautas personas, kas 2021. gada sākumā pēc CSP datiem nebija Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji.

Par pilnībā vakcinētiem pieņemti tie iedzīvotāji, kuriem pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas pagājušas 14 dienas vai arī 180 dienu laikā pēc laboratoriski apstiprināta pozitīva Covid-19 testa saņemta viena vakcīnas deva (atbilst nosacījumiem, kas nepieciešami ceļošanas nolūkam ārvalstīs, plašāk https://covid19.gov.lv/index.php/vakcina un https://covid19.gov.lv/aktualites/turpmak-viena-vakcinas-deva-covid-19-parslimojusajiem-bus-pielidzinata-pilnam). Mēneša relatīvajiem datiem izmantots attiecīgā gada sākumā kopējais iedzīvotāju skaits, starp vakcinētajiem iedzīvotājiem nav iekļauti tie, kuri miruši laika posmā no gada sākuma līdz attiecīgajam mēnesim.

Plašāk par iedzīvotāju skaita un galveno demogrāfisko rādītāju novērtēšanu eksperimentālajā statistikā: https://stat.gov.lv/lv/metadati/8113-iedzivotaju-skaits-un-galvenie-demografiskie-raditaji-eksperimentala-statistika.

Nav iekļautas apkaimes un blīvi apdzīvotas teritorijas ar mazāk nekā 50 pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

Teritoriju kodi publicēti https://data.gov.lv/dati/dataset/teritorijas_csb.

Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko reģionu klasifikators publicēts https://data.gov.lv/dati/dataset/atvk.

Ģeneralizētas teritoriālo vienību robežas publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/robezas.

Apkaimes publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/apkaimes.

Blīvi apdzīvotas teritorijas publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/bat.

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-09-01
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju