Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās

Datu kopa satur statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra (līdz 2021.06.28. Iedzīvotāju reģistra) par darbspējas vecumam atbilstošo personu skaitu pašvaldībās dalījumā pa dzimumiem. Sadalījums ir grupās līdz darbspējas vecumam, darbspējas vecumā un virs darbspējas vecuma.

Darbspējas vecums tiek noteikts atbilstoši likumdošanā noteiktajam darbspējas un pensijas vecumam.

Datu sadalījumā pa pašvaldībām ir Latvijas iedzīvotāji, kuru deklarētā, reģistrētā, norādītā vai pēdējā dzīvesvietas adrese uz datu sagatavošanas brīdi Fizisko personu reģistrā ir attiecīgajā pašvaldībā.

Dati tiek sagatavoti divas reizes gadā par datiem uz 1. janvāri un 1. jūliju.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email atvertie.dati@pmlp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2009-07-01
Modified 2024-01-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher