E-talonu validāciju dati Rīgas Satiksme sabiedriskajos transportlīdzekļos

Faili "ValidacijuDati*.zip" satur e-talonu validāciju datus dažādiem laika posmiem. Katras dienas validācijas tiek uzglabātas atsevišķā txt formāta failā . Datu lauku apraksts: Ier_ID - tekošā ieraksta ID datu bāzē, Parks - iesaistītā sabiedriskā transportlīdzekļa piesaiste parkam/depo, TranspVeids - iesaistītā sabiedriskā transportlīdzekļa veids, GarNr - iesaistītā sabiedriskā transportlīdzekļa borta numurs, MarsrNos - izpildītā maršruta nosaukums, TMarsruts - izpildītā maršruta numurs (ar transporta veida kodējumu), Virziens - izpildītā maršruta virziens, ValidTalonaId - e-talona validācijas identifikācijas numurs, Laiks - validācijas veikšanas laika zīmogs

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency monthly (once)
Maintainer
Maintainer Email info@rigassatiksme.lv
Language Latvian
Issued Date 2018-08-08
Modified 2024-01-10
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher