eParaksts sistēmas atbildētie OCSP pieprasījumi

OCSP ir viens no elektronisko sertifikātu derīguma pārbaudes protokoliem - tiešsaistes sertifikātu pārbaudes protokols (Online Certificate Status Protocol). Tas nodrošina tiešsaistes sertifikātu statusa pārbaudes procesu izsniegtajiem sertifikātiem, t.sk. - eID karšu turētāju autentifikācijas sertifikātu tiešsaistes statusa pārbaudi atbilstoši eIDAS, izsniedzot parakstītu apliecinājumu par sertifikāta derīgumu. Pārbaude nodrošina aktuālu sertifikāta statusu. Ja statuss ir neatbilstošs, piem., atcelts pirms beigu laika, tad parakstīšanu vai citu darbību ar sertifikātu nav iespējams veikt. Datu bāzē pieejama informācija par atbildēto OCSP pieprasījumu skaitu diennaktī kopš 2019. g. 1. janvāra. Dati tiek atjaunoti katru dienu.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email alnis.morics@lvrtc.lv
Language Latvian
Issued Date 2019-11-20
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher