eParaksts sistēmas atbildētie OCSP pieprasījumi

OCSP ir viens no elektronisko sertifikātu derīguma pārbaudes protokoliem - tiešsaistes sertifikātu pārbaudes protokols (Online Certificate Status Protocol). Tas nodrošina tiešsaistes sertifikātu statusa pārbaudes procesu izsniegtajiem sertifikātiem, t.sk. - eID karšu turētāju autentifikācijas sertifikātu tiešsaistes statusa pārbaudi atbilstoši eIDAS, izsniedzot parakstītu apliecinājumu par sertifikāta derīgumu. Pārbaude nodrošina aktuālu sertifikāta statusu. Ja statuss ir neatbilstošs, piem., atcelts pirms beigu laika, tad parakstīšanu vai citu darbību ar sertifikātu nav iespējams veikt. Datu bāzē pieejama informācija par atbildēto OCSP pieprasījumu skaitu diennaktī kopš 2019. g. 1. janvāra. Dati tiek atjaunoti katru dienu.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem alnis.morics@lvrtc.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-11-20
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju