ES Būvju klasifikācija / Classification of Types of Constructions (CC 1998)

Informācija par Būvju klasifikāciju publicēta Komunikācijas un informācijas resursu centra CIRCABC sadāļā "Eurostat classifications (RAMON archives)" https://circabc.europa.eu/ui/group/c1b49c83-24a7-4ff2-951c-621ac0a89fd8/library/5cbda518-225f-4683-b797-65b61e01c9aa?p=1&n=10&sort=modified_DESC

Klasifikācija nodrošina vienotu būvju (ēku un inženierbūvju) kodēšanu ES valstīs pēc lietošanas veida. Tiek izmantota būvniecības definīciju un būvniecības procesa normatīvo aktu izstrādei, būvju ekspluatācijas procesa raksturošanai.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency unknown
Maintainer
Maintainer Email Sandra.Vitola@csp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 1998-01-01
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher