Ienākumu un dzīves apstākļu apsekojuma (EU-SILC) individuālie dati mācībām

Mācību procesā izmantojami stingri anonimizēti Ienākumu un dzīves apstākļu apsekojuma (EU-SILC) dati, kuri ir līdzvērtīgi statistiķu izmantotajiem, taču, lai nodrošinātu respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti, ir dzēsti vai mainīti identificējoši rādītāji. Dati sagatavoti SPSS formātā, bet to atvēršanai un darbam ar tiem var izmantot arī bezmaksas programmatūru, piemēram, PSPP: http://www.gnu.org/software/pspp/. 2018. un 2019. gada dati pieejami csv formātā

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated April 21, 2020, 15:26 (EEST)
Created January 26, 2018, 13:45 (EET)
Frequency irregular
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher