Funkcijām nepieciešamās zemes vienības Rīgā

Datu kopa satur informāciju par pašvaldības funkcijām nepieciešamajām zemes vienībām. Attēlotas zemes vienības, kuras pašvaldība jau izmanto vai plāno izmantot kādai no pašvaldības funkcijām, piemēram, izglītības, kultūras, sociālajai, infrastruktūras, vides un rekreācijas funkcijai u.tml. Nepieciešamības gadījumā pašvaldība var attiecīgos zemesgabalus pārvērtēt, mainot tiem noteikto izmantošanas mērķi – funkciju.

Dati tiek uzturēti Latvijas 1992. gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM) ar mēroga 1:500 precizitāti.

Plašākā kontekstā dati aplūkojami Rīgas ģeotelpiskās informācijas sistēmā GEO RĪGA https://www.georiga.lv/.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency irregular
Maintainer
Maintainer Email georiga@riga.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher