Funkcijām nepieciešamās zemes vienības Rīgā

Datu kopa satur informāciju par pašvaldības funkcijām nepieciešamajām zemes vienībām. Attēlotas zemes vienības, kuras pašvaldība jau izmanto vai plāno izmantot kādai no pašvaldības funkcijām, piemēram, izglītības, kultūras, sociālajai, infrastruktūras, vides un rekreācijas funkcijai u.tml. Nepieciešamības gadījumā pašvaldība var attiecīgos zemesgabalus pārvērtēt, mainot tiem noteikto izmantošanas mērķi – funkciju.

Dati tiek uzturēti Latvijas 1992. gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM) ar mēroga 1:500 precizitāti.

Plašākā kontekstā dati aplūkojami Rīgas ģeotelpiskās informācijas sistēmā GEO RĪGA https://www.georiga.lv/.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem georiga@riga.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju