Hidroķīmiskie un hidroloģiskie novērojumi Baltijas jūrā un Rīgas līcī

Datu kopa satur informāciju par jūras vides monitoringa novērojumiem kopš 1995.gada (tā tiek pakāpeniski papildināta pēc vēsturisko datu kvalitātes pārbaudes). Parametru grupa: ūdens sāļums (PSU), temperatūra (oC), izšķīdušais skābeklis (ml/l), biogēnās vielas (umol/l) - kopējais P un N, fosfāti, nitrīti, nitrāti, amonijs, silikāti, pH un duļķainība. Datu kopai ir paredzēts veikt datu kvalitātes kontroli atbilstoši SeaDataNet konsorcija izstrādātiem kritērijiem. Datu kvalitātes kontrole šobrīd nav veikta un datiem nav piešķirtas kvalitātes vērtības. Datu lietotājs uzņemas pilnu atbildību par nepārbaudītu datu izmantošanu.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email rita.poikane@lhei.lv
Language English
Issued Date 2021-12-06
Modified 2024-01-16
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher