Hidroķīmiskie un hidroloģiskie novērojumi Baltijas jūrā un Rīgas līcī

Datu kopa satur informāciju par jūras vides monitoringa novērojumiem kopš 1995.gada (tā tiek pakāpeniski papildināta pēc vēsturisko datu kvalitātes pārbaudes). Parametru grupa: ūdens sāļums (PSU), temperatūra (oC), izšķīdušais skābeklis (ml/l), biogēnās vielas (umol/l) - kopējais P un N, fosfāti, nitrīti, nitrāti, amonijs, silikāti, pH un duļķainība. Datu kopai ir paredzēts veikt datu kvalitātes kontroli atbilstoši SeaDataNet konsorcija izstrādātiem kritērijiem. Datu kvalitātes kontrole šobrīd nav veikta un datiem nav piešķirtas kvalitātes vērtības. Datu lietotājs uzņemas pilnu atbildību par nepārbaudītu datu izmantošanu.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem rita.poikane@lhei.lv
Valoda Angļu
Datu izdošanas datums 2021-12-06
Datu pēdējo izmaiņu datums 2024-01-16
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju