Iedzīvotāju iekšzemes migrācija starp statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām, novadiem, novadu pilsētām, pagastiem un Rīgas apkaimēm (atbilstoši robežām 2019. gada sākumā) salīdzinot stāvokli divos datumos (eksperimentālā statistika)

Plūsmas starp laika periodiem 31.03.2000., 01.03.2011., 01.01.2016., 01.01.2017., 01.01.2018. un 01.01.2019. Iekļautas teritorijas, starp kurām plūsmā ir 10 vai vairāk iedzīvotāji. Neietver migrāciju no zemāka līmeņa teritorijas uz augstāku, kurā atrodas šī pati zemākā līmeņa teritorija, kā arī migrāciju uz/no nezināmām teritorijām.

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Iedzīvotāju skaita aprēķins visos norādītajos periodos veikts, izmantojot ģeotelpiskos datus – adrešu punktu koordinātas un administratīvo teritoriju robežas atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem norādītajā laika brīdī. Šādi samazinātas teritoriālo vienību robežu izmaiņu rezultātā radītās iedzīvotāju skaita svārstības attiecīgajā teritoriālajā vienībā vai administratīvajā teritorijā. Iedzīvotāji, kuru dzīvesvietas ziņu pēdējais aktualizēšanas iemesls ir dzīvesvietas reģistrācijas anulēšana, iekļauti tās administratīvās teritorijas iedzīvotāju skaitā, kurā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. Teritoriālo vienību un Rīgas apkaimju dalījumā šo personu dzīvesvieta norādīta kā nezināma.

Plašāk par faktiskās dzīvesvietas noteikšanu Latvijā eksperimentālajā statistikā: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/teritoriala-eksperimentala/tabulas/metadati-faktiska-dzivesvieta-latvija.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 14, 2019, 11:33 (EEST)
Created February 19, 2018, 14:59 (EET)
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date 2018-02-19
Modified 2019-06-14
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher