Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības

Datu kopa satur statistisko informāciju no Iedzīvotāju reģistra par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, personām, kurām Latvijā piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss, pagaidu aizsardzība un personu skaits ar citu valstisko piederību - pārējie, kuru dzīvesvietas adrese uz datu sagatavošanas brīdi ir Latvijā. Datu sadalījums pēc nacionālā sastāva – tautība, ir visas Iedzīvotāju reģistrā norādītās tautības. Dati tiek apkopoti divas reizes gadā uz 1. janvāri un 1. jūlilju.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email atvertie.dati@pmlp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2007-01-01
Modified 2021-01-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher