Latvijas valstspiederīgo personu skaits ārvalstīs

Dati satur statistisko informāciju no Iedzīvotāju reģistra par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, personām, kurām Latvijā piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai Latvijas pagaidu aizsardzība, kuru dzīvesvietas adrese ir norādīta ārvalstī. Ārvalstī dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo personu skaits norādīts dalījumā pēc personu Iedzīvotāju reģistrā norādītās uzturēšanās valsts. Dati tiek sagatavoti divas reizes gadā par datiem uz 1. janvāri un 1. jūliju.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email atvertie.dati@pmlp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2007-01-01
Modified 2021-01-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher