Lēmumi par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” pieņemtajiem lēmumiem par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu. Datnē iekļauta informācija par paredzēto darbību (apraksts, adrese, nozare), paredzēto darbību ierosinātāju, Valsts vides dienesta pieņemto lēmumu un lēmuma datumu.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated July 15, 2020, 16:24 (EEST)
Created January 29, 2020, 13:56 (EET)
Frequency constantly
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher