Meža zemju īpašnieku zemes vienību ģeotelpiskie dati

Zemes vienību ģeotelpisko datu slāņi satur informāciju par vairāku meža zemju īpašnieku – SIA “Bergvik Skog”, SIA “Latvijas Finieris mežs”, AS “Latvijas valsts meži” īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošajām kadastra vienībām.

AS "Latvijas valsts meži" un SIA “Bergvik Skog” zemes vienību ģeotelpisko datu slāņi katrs satur vairāk kā 10 000 poligonu objektus. SIA “Latvijas Finieris mežs” zemes vienību ģeotelpiskie dati satur informāciju par vairāk kā 500 datu objektiem.

Atribūtu tabulā pieejams nekustamā īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 14, 2019, 09:19 (EET)
Created September 12, 2017, 11:26 (EEST)
Frequency annually (twice)
Maintainer LVM Biznesa sistēmu risinājumi
Maintainer Email LVM Biznesa sistēmu risinājumi
Language Latvian
Issued Date 2017-09-12
Modified 2018-02-18
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher