Metāli Baltijas jūras un Rīgas līča zivīs

Valsts vides monitoringa programmas Ūdens stāvokļa monitoringa programmas sadaļa ietvaros tika noteikts metālu (kadmija, cinka, vara, svina un dzīvsudraba) saturs Baltijas jūras un Rīgas līča zivju aknās un muguras muskuļos (filejā)- piekrastē asaros (Perca fluviatilis) un pelaģiālē reņģēs (Clupea Harengus). Cd, Cu, Pb un Zn noteikti zivju aknās, Hg noteikts zivju filejā. Rezultāti izteiktas uz parauga sauso masu. Datu kopa ietver papildus informāciju - zivju garumu, masu, vecumu, ūdens saturu aknās un filejā. Testēšanā iegūtajiem rezulatiem ir veikta datu kvalitātes pārbaude atbilstoši SeaDataNet kvalitātes kritērijiem. Dati piemērojami Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības padomes izstrādātās Jūras stratēģijas pamatdirektīvas 2008/56/EK Kvalitātīvajam raksturlielumam D8 laba vides stāvokļa noteikšanai.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email rita.poikane@lhei.lv
Language Latvian
Issued Date 2020-06-01
Modified 2023-12-30
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher