Metāli Baltijas jūras un Rīgas līča zivīs

Valsts vides monitoringa programmas Ūdens stāvokļa monitoringa programmas sadaļa ietvaros tika noteikts metālu (kadmija, cinka, vara, svina un dzīvsudraba) saturs Baltijas jūras un Rīgas līča zivju aknās un muguras muskuļos (filejā)- piekrastē asaros (Perca fluviatilis) un pelaģiālē reņģēs (Clupea Harengus). Cd, Cu, Pb un Zn noteikti zivju aknās, Hg noteikts zivju filejā. Rezultāti izteiktas uz parauga sauso masu. Datu kopa ietver papildus informāciju - zivju garumu, masu, vecumu, ūdens saturu aknās un filejā. Testēšanā iegūtajiem rezulatiem ir veikta datu kvalitātes pārbaude atbilstoši SeaDataNet kvalitātes kritērijiem. Dati piemērojami Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības padomes izstrādātās Jūras stratēģijas pamatdirektīvas 2008/56/EK Kvalitātīvajam raksturlielumam D8 laba vides stāvokļa noteikšanai.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem rita.poikane@lhei.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-06-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-12-30
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju