Meža valsts reģistra meža dati

Valsts meža dienesta meža valsts reģistra dati atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” noteiktajam. Dati sagatavoti SHP datu formātā sadalīti pa virsmežniecību teritorijām.

Sākot ar 03.10.2022 dati papildināti ar administratīvo teritoriju nosaukumiem.

Klasifikatora atšifrējumi atrodami https://gis.vmd.gov.lv/Public/GetClasificators

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency quarterly
Maintainer
Maintainer Email uldis.gitendorfs@vmd.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2022-07-11
Modified 2023-10-10
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher