Meža valsts reģistra meža dati

Valsts meža dienesta meža valsts reģistra dati atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” noteiktajam. Dati sagatavoti SHP datu formātā sadalīti pa virsmežniecību teritorijām.

Sākot ar 03.10.2022 dati papildināti ar administratīvo teritoriju nosaukumiem.

Klasifikatora atšifrējumi atrodami https://gis.vmd.gov.lv/Public/GetClasificators

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi trīs mēnešos
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem uldis.gitendorfs@vmd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-07-11
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-10-10
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju