Meža zemju īpašnieku nogabalu ģeotelpiskie dati

Nogabalu ģeotelpisko datu slāņi satur informāciju par vairāku meža zemju īpašnieku - SIA Bergvik Skog, SIA Latvijas Finieris mežs, AS Latvijas valsts meži, SIA Kursa MRU, MOFO meža īpašumi īpašumā,Meža pētīšanas stacija, MPKS Mežsaimnieks, SIA Greyton, SIA Laskana mežs, SIA SUSAB, SIA Stiga MR, SIA SUNDIN, SIA Mana Mežs, SIA Rostes valdījumā un lietojumā esošiem meža zemju nogabaliem.

Nogabals ir meža inventarizācijas pamatvienība. Meža zeme tiek sadalīta nogabalos, ja atbilstoši definētiem nosacījumiem atšķiras meža zemes veidi, mežaudzes sastāvs, vecums, bonitāte, biezība, meža tips vai meža apsaimniekošanas ierobežojumi. LVM tiek izveidoti nogabali arī nemeža zemēm.

Atribūtu datos pieejams nogabala un apakšnogabala numurs, kvartāla numurs, nogabala platība, administratīvi-teritoriālo vienību kodi un zemes kategorijas kods.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 14, 2019, 09:36 (EET)
Created September 18, 2017, 11:56 (EEST)
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība LVM Biznesa sistēmu risinājumi
Saziņas e-pasts datu jautājumiem LVM Biznesa sistēmu risinājumi
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-09-18
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-02-18
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju