Personu ar invaliditāti skaita sadalījums pēc slimību formām (SSK-10 klasifikators), invaliditātes grupas, vecuma un dzimuma

Atlasīta informācija par personām ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas pozitīvs (VDEĀVK) lēmums par noteiktu invaliditāti. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Personas vecumu nosaka uz pārskata perioda beigām vai uz personas miršanas datumu. Pārskats tiek veidots sadalījumā pa slimības formu grupām atbilstoši slimību un veselības problēmu klasifikatoram (SSK10). Slimības formu grupa tiek noteikta pamatdiagnozei. Vienā pārskata periodā persona var būt vērsusies VDEĀVK vairākkārt, attiecīgi vienai personai var būt vairākas pamatdiagnozes. Vienai personai vienlaicīgi var būt vairākas invaliditātes grupas.

Gads – pārskata gads, par kuru sagatavota informācija. Mēnesis – pārskata mēnesis, par kuru sagatavota informācija. Pilngadīgas personas ar invaliditāti kopā – personas ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums. 1.invaliditātes grupa – personas ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums par piešķirtu I invaliditātes grupu. 2.invaliditātes grupa – personas ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums par piešķirtu II invaliditātes grupu. 3.invaliditātes grupa – personas ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums par piešķirtu III invaliditātes grupu.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email Alis.Balbarzdis@vdeavk.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2023-09-30
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher