Personu ar invaliditāti skaita sadalījums pēc slimību formām, invaliditātes grupas, vecuma un dzimuma

Atlasīta informācija par personām ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas pozitīvs (VDEĀVK) lēmums par noteiktu invaliditāti. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Personas vecumu nosaka uz pārskata perioda beigām vai uz personas miršanas datumu. Pārskats tiek veidots sadalījumā pa slimības formu grupām atbilstoši slimību un veselības problēmu klasifikatoram (SSK10). Slimības formu grupa tiek noteikta pamatdiagnozei. Vienā pārskata periodā persona var būt vērsusies VDEĀVK vairākkārt, attiecīgi vienai personai var būt vairākas pamatdiagnozes. Vienai personai vienlaicīgi var būt vairākas invaliditātes grupas.

Gads – pārskata gads, par kuru sagatavota informācija. Mēnesis – pārskata mēnesis, par kuru sagatavota informācija. Pilngadīgas personas ar invaliditāti kopā – personas ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums. 1.invaliditātes grupa – personas ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums par piešķirtu I invaliditātes grupu. 2.invaliditātes grupa – personas ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums par piešķirtu II invaliditātes grupu. 3.invaliditātes grupa – personas ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā pozitīvs VDEĀVK lēmums par piešķirtu III invaliditātes grupu.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Alis.Balbarzdis@vdeavk.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2023-09-30
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju