Pieteikumi uzņemšanai Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

Datu kopa, kurā reizi diennaktī tiek attēloti pieteikumi bērnu uzņemšanai Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Apkopotie datu lauki:

id – ieraksta identifikators

institution_id – iestādes identifikators

institution_name – iestādes nosaukums

group_language – grupas valoda

group_language_en – grupas valoda angliski

program_starting_age – mācību programmas sākuma vecums

application_registered_date – pieteikuma reģistrācijas datums

desirable_start_date – vēlamais mācību uzsākšanas datums

child_uid – bērna identifikators

priority_5years_old – prioritāte: 5 gadi vecs (obligātais izglītības vecums)

priority_commission – prioritāte: ārpuskārtas uzņemšana ar komisijas lēmumu

priority_sibling – prioritāte: iestādē mācās bērna brālis vai māsa

priority_parent_reg_localgov – prioritāte: vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā

priority_child_reg_localgov – prioritāte: bērna deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā

private_kg_fin_by_localgov – saņem pašvaldības līdzfinansējumu privātajā pirmsskolas iestādē

nanny_fin_by_localgov – saņem pašvaldības līdzfinansējumu bērna uzraudzības pakalpojumam (auklei)

chose_not_to_receive_inv – vecāks nevēlas saņemt uzaicinājumu mācību uzsākšanai pašvaldības pirmsskolas iestādē (apmeklē privāto pirmsskolu, saņem līdzfinansējumu u.c. iemeslu dēļ)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email sos@riga.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher