Pilngadīgo personu ar invaliditāti skaita sadalījums pēc funkcionālajiem traucējumiem, vecuma, dzimuma

Atlasīta informācija par pilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) lēmums par noteiktu invaliditāti. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Personas vecumu nosaka uz pārskata perioda beigām vai uz personas miršanas datumu. Vienai personai vienlaicīgi var būt vairākas invaliditātes grupas.

Informācijā iekļautas pilngadīgās personas ar invaliditāti kopskaitā, sadalījumā pa invaliditātes grupām, vecumiem, dzimumiem un kurām pārskata periodā ir spēkā VDEĀVK lēmums.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email Alis.Balbarzdis@vdeavk.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2023-09-30
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher