Pilngadīgo personu ar invaliditāti skaits pēc funkcionālajiem traucējumiem, vecuma, dzimuma

Atlasīta informācija par pilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) lēmums par noteiktu invaliditāti. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Personas vecumu nosaka uz pārskata perioda beigām vai uz personas miršanas datumu. Vienai personai vienlaicīgi var būt vairākas invaliditātes grupas.

Informācijā iekļautas pilngadīgās personas ar invaliditāti kopskaitā, sadalījumā pa invaliditātes grupām, vecumiem, dzimumiem un kurām pārskata periodā ir spēkā VDEĀVK lēmums.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Alis.Balbarzdis@vdeavk.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2023-09-30
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju