Rūpniecības produktu kodu saraksts

Informācija par Rūpniecības produktu kodu sarakstiem:

Rūpniecības produktu kodu saraksts (katra gada atbilstošā versija) nodrošina vienotu informācijas kodēšanu par rūpniecisko ražošanu valstī. Nacionālie rūpniecības produktu kodi ir apvienoti ar ES Rūpniecības produkcijas klasifikācijas (PRODCOM List) kodiem vienā sarakstā, kuram ir papildu 4. līmenis (koda 9. un 10. zīme), pie tam papildu pozīcijas tiek veidotas kā PRODCOM List satura precīzs sadalījums.

ES Rūpniecības produkcijas klasifikācija.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email Laila.Ekharde@csp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher