Rūpniecības produktu kodu saraksts

Informācija par Rūpniecības produktu kodu sarakstiem:

Rūpniecības produktu kodu saraksts (katra gada atbilstošā versija) nodrošina vienotu informācijas kodēšanu par rūpniecisko ražošanu valstī. Nacionālie rūpniecības produktu kodi ir apvienoti ar ES Rūpniecības produkcijas klasifikācijas (PRODCOM List) kodiem vienā sarakstā, kuram ir papildu 4. līmenis (koda 9. un 10. zīme), pie tam papildu pozīcijas tiek veidotas kā PRODCOM List satura precīzs sadalījums.

ES Rūpniecības produkcijas klasifikācija.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Laila.Ekharde@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju