Rīgas kvaziģeoīda modelis RIGA'20

Kvaziģeoīda modelis RIGA'20, ko izstrādājuši Rīgas valstspilsētas pašvaldības speciālisi, pārklāj Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvo teritoriju, daļēji Jūrmalas un Pierīgas pašvaldību administratīvas teritorijas. Modeļa izveidošanā un pārbaudē izmantoti galvenokārt savietotie nivelēšanas un globālās pozicionēšanas punkti, kas atrodas Rīgā, Jūrmalā un Garkalnes, Ķekavas, Stopiņu un Salaspils novados.

Atslēgvārdi: Kvaziģeoīds, GRAVSOFT, EGM2008, GNSS.

Plašākā kontekstā dati aplūkojami Rīgas ģeotelpiskās informācijas sistēmā GEO RĪGA https://georiga.lv/.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency never
Maintainer
Maintainer Email georiga@riga.lv
Language Latvian
Issued Date 2021-12-04
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher