Rīgas kvaziģeoīda modelis RIGA'20

Kvaziģeoīda modelis RIGA'20, ko izstrādājuši Rīgas valstspilsētas pašvaldības speciālisi, pārklāj Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvo teritoriju, daļēji Jūrmalas un Pierīgas pašvaldību administratīvas teritorijas. Modeļa izveidošanā un pārbaudē izmantoti galvenokārt savietotie nivelēšanas un globālās pozicionēšanas punkti, kas atrodas Rīgā, Jūrmalā un Garkalnes, Ķekavas, Stopiņu un Salaspils novados.

Atslēgvārdi: Kvaziģeoīds, GRAVSOFT, EGM2008, GNSS.

Plašākā kontekstā dati aplūkojami Rīgas ģeotelpiskās informācijas sistēmā GEO RĪGA https://georiga.lv/.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums nekad
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem georiga@riga.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-12-04
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju