Kopsavilkums par sagatavoto sertificēto sēklu

Apkopota informācija par Latvijā sertificēto sēklu. Sēklas partiju sertificē, izvērtējot sēklu partijas atbilstību sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, pamatojoties uz lauka apskates un sēklu parauga novērtēšanas rezultātiem.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer Sēklu kontroles departaments
Maintainer Email Sēklu kontroles departaments
Language Latvian
Issued Date 2020-06-30
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher