Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes / dzirdes invaliditāti saņēmušo personu skaits

Apkopoti dati par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti, kas tiek sniegti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.250 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku", saņēmējiem. Plānošanas reģions noteikts pēc personas aktuālās dzīvesvietas. Personas vecums noteikts uz pārskata perioda beigām. Datu avots: Labklājības ministrijas pārziņā esošā labklājības informācijas sistēma LabIS.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer Labklājības ministrijas ITD
Maintainer Email Labklājības ministrijas ITD
Language Latvian
Issued Date 2023-11-01
Modified 2023-12-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher