TVP tīmekļvietņu saturs

Informācija no Tīmekļvietņu vienotajā platformā (TVP) izvietotājām tīmekļvietnēm - aktualitātes, notikumi, projekti, pakalpojumi, vakances, iestādes kontakti, iepirkumi.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency daily
Maintainer
Maintainer Email timeklvietnes@mk.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2020-07-01
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher