VDEĀVK uzskaitē esošās pilngadīgās personas ar invaliditāti pēc invaliditātes smaguma pakāpes un administratīvās teritorijas

Atlasīta informācija par pilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām pārskata periodā ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) lēmums par noteiktu invaliditāti. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Administratīvo teritoriju piesaista personas ar invaliditāti VDEĀVK datu bāzē norādītajai deklarētajai dzīvesvietai. Personas vecumu nosaka uz pārskata perioda beigām vai uz personas miršanas datumu. Vienai personai vienlaicīgi var būt vairākas invaliditātes grupas.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer Labklājības ministrija ITD
Maintainer Email Labklājības ministrija ITD
Language Latvian
Issued Date 2018-12-17
Modified 2019-05-07
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher