Latvijas zinātnisko institūciju reģistrs

Oficiālais Latvijas zinātnisko institūciju reģistrs. Satur informāciju par Zinātniskās institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, vadītāja vārdu un uzvārdu, juridisko adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un tīmekļa vietni. Datus iespējams saņemt mašīnlasāmā formātā pārskata veidā iesniedzot informācijas pieprasījumu IZM.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency constantly
Maintainer ITD
Maintainer Email ITD
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher