Latvijas zinātnisko institūciju reģistrs

Oficiālais Latvijas zinātnisko institūciju reģistrs. Satur informāciju par Zinātniskās institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, vadītāja vārdu un uzvārdu, juridisko adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un tīmekļa vietni. Datus iespējams saņemt mašīnlasāmā formātā pārskata veidā iesniedzot informācijas pieprasījumu IZM.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated April 22, 2020, 11:28 (EEST)
Created February 13, 2020, 13:21 (EET)
Frequency constantly
Maintainer AIZID
Maintainer Email AIZID
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher