Latvijas zinātnisko institūciju reģistrs

Oficiālais Latvijas zinātnisko institūciju reģistrs. Satur informāciju par Zinātniskās institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, vadītāja vārdu un uzvārdu, juridisko adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un tīmekļa vietni. Datus iespējams saņemt mašīnlasāmā formātā pārskata veidā iesniedzot informācijas pieprasījumu IZM.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums pastāvīgi
Datu publicētāja struktūrvienība ITD
Saziņas e-pasts datu jautājumiem ITD
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju