71 datasets found

Filter Results
  • Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese)

    Informācija par Oficiālās elektroniskās adreses aktivizētajiem, deaktivizētajiem kontiem un anulētajām e-adresēm. Dati tiek atjaunoti reizi stundā.
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


  • Statistika par latvija.lv epakalpojumiem

    Statistikas dati par latvija.lv pieejamajiem e-pakalpojumiem
    Valsts pārvalde


  • Vakances

    Uzņēmumu un organizāciju izsludinātās aktuālās vakances Latvijas valsts sektorā.
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


  • Publisko personu un iestāžu saraksts

    Publisko personu un iestāžu sarakstā iekļauta informācija par Saeimu un Valsts prezidenta kanceleju, tiesām un prokuratūrām, tiešajām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


  • Iepirkumu rezultāti (e-konkursi)

    Informācija par Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētājiem līgumiem
    Valsts pārvalde


  • Iepirkumu grozījumi (e-konkursi)

    Informācija par Elektronisko iepirkumu sistēmā publicēto iepirkumu grozījumiem
    Valsts pārvalde


  • Izsludinātie iepirkumi (e-konkursi)

    Informācija par Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētājiem iepirkumiem
    Valsts pārvalde


  • Piegāžu datu grupa

    Informācija par Elektronisko iepirkumu sistēmā noslēgtajiem darījumiem
    Valsts pārvalde


  • Pasūtītāju datu grupa

    Informācija par Elektronisko iepirkumu reģistrētajiem pasūtītājiem
    Valsts pārvalde


  • Informācija par Saeimas sēdēm

    Informācija par Saeimas sēdēm: darba kārtība, debašu informācija, balsojumi.
    Valsts pārvalde


  • Muitā noformētās deklarācijas

    Datu kopā ir informācija par importa, eksporta un tranzīta muitas deklarācijām, kuras noformētas Latvijas muitā periodā no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


  • Deklarētās preces

    Datu kopā satur informāciju par Latvijā noformētām eksporta un importa muitas deklarācijām par periodu no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā mēneša beigām. Datnē...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


  • Aprēķinātie muitas administrējamie maksājumi

    Datu kopa satur informāciju par muitas deklarācijās aprēķinātiem muitas administrējamiem maksājumiem sadalījumā pa preču nodaļām un nosūtītājvalstīm. Datne par aprēķinātiem...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


  • Uz robežas deklarētie skaidras naudas līdzekļi

    Iebraucot vai izbraucot no Latvijas Republikas uz Eiropas Savienības ārējās robežas fiziskām personām ir obligāti jādeklarē skaidras naudas līdzekļi, ja to apmērs ir 10 000 eiro...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


  • Publisko iepirkumu paziņojumi

    Datus ir iespējams brīvi lejupielādēt no Iepirkumu uzraudzības biroja atvērto datu FTP servera – ftp://open.iub.gov.lv. Dati ir pieejami bez autorizēšanās, un tie tiek piedāvāti...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


  • Statistika par VISS datu apmaiņām

    Statistika par datu apmaiņām, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) infrastruktūru.
    Valsts pārvalde


  • Iesniegumi par iepirkumu procedūru pārkāpumiem - ceturkšņi

    Publisko iepirkumu likuma (PIL), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL), Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma (ADJIL) un Publiskās un privātās...
    Ekonomika un uzņēmējdarbība


  • Iestāžu tīmekļvietnes

    Apkopota informācija par valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietnēm, šo tīmekļvietņu mērķiem, kā arī informācija par iestāžu tīmekļvietņu pēdējo pārveidi un apmeklējuma reižu...
    Valsts pārvalde


  • Iestāžu mobilās lietotnes

    Apkopota informācija par valsts un pašvaldību iestāžu mobilajām lietotnēm, šo mobilo lietotņu mērķiem, kā arī informācija par iestāžu mobilo lietotņu pēdējo pārveidi un...
    Valsts pārvalde


  • Valsts informācijas sistēmas, informācijas resursi un starpiestāžu IKT pakalp...

    Valsts iestāžu izmantotās valsts informācijas sistēmas, valsts informācijas resursi un starpiestāžu IKT pakalpojumi.
    Valsts pārvalde