Akadēmiskā personāla skaits pa amatiem augstākās izglītības iestādēs

Atskaitē attēloti dati par augstākās izglītības iestādēs esošā akadēmiskā personāla skaita sadalījumu pa amatiem (amati saskaņā ar Augstskolu likumu). Avots: Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), operatīvie dati.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem viis@izm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju