Augnses oglekļa monitorings

Datu kopa ietver informāciju par Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) ietvaros no 2021. līdz 2023. gadā ierīkotajiem 200 augsnes oglekļa monitoringa punktiem. Datos iekļauta informācija par monitoringa punktiem, augsnes aprakstiem, laboratorijas analīzēm. Datus ieguva Valsts augu aizsardzības dienesta un Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava eksperti.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība Agroķīmijas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Agroķīmijas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju