Augnses oglekļa monitorings

Datu kopa ietver informāciju par Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) ietvaros no 2021. līdz 2023. gadā ierīkotajiem 200 augsnes oglekļa monitoringa punktiem. Datos iekļauta informācija par monitoringa punktiem, augsnes aprakstiem, laboratorijas analīzēm. Datus ieguva Valsts augu aizsardzības dienesta un Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava eksperti.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency irregular
Maintainer Agroķīmijas departaments
Maintainer Email Agroķīmijas departaments
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher