Sertificēto būvspeciālistu nodarbinātības vēsture

Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā ir pieejama informācija par būvspeciālistu, kuri var darboties būvniecības jomā reglamentētajā sfērā, nodarbinātības vēsturi. Informācija no https://bis.gov.lv

Sertificēto būvspeciālistu nodarbinātības vēsture: 4.1. Būvkomersanta nosaukums; 4.2. Būvkomersanta mītnes valsts; 4.3. Būvkomersanta reģistrācijas numurs mītnes valstī; 4.4. Būvkomersanta reģistrācijas numurs reģistrā; 4.5. Būvspeciālista vārds; 4.6. Būvspeciālista uzvārds; 4.7. Būvspeciālista sertifikāta numurs; 4.8. Būvspeciālista darbības sfēras numurs; 4.9. Būvspeciālista darbības sfēras/jomas nosaukums; 4.10. Datums, no kura ir nodarbināts; 4.11. Datums, līdz kuram ir nodarbināts.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība Informācijas sistēmas departamenta Būvniecības informācijas sistēmu attīstības nodaļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Informācijas sistēmas departamenta Būvniecības informācijas sistēmu attīstības nodaļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2010-10-26
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-06-17
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju