Ekspluatācijas lietas

Atvērto datu portālā tiek publicēti dati par BIS esošajām ekspluatācijas lietām, izņemot tās ekspluatācijas lietas, kurām nav sasaistes ar būvi.

Datu kopa par ekspluatācijas lietām (datnes CSV formātā): 1.1. Ekspluatācijas lietu saraksts; 1.2. Ekspluatācijas lietu dokumenti; 2. Ekspluatācijas lietu saraksts – datu kopā tiek iekļauta informācija par visām izveidotām ekspluatācijas lietām. Datu kopa par ekspluatācijas lietu satur šādus datus: 2.1. Ekspluatācijas lietas numurs; 2.2. Būves kadastra apzīmējums; 2.3. Būves galvenais lietošanas veids; 2.4. Adrese; 2.5. Patvaļīgās būvniecības pazīme, ja ir uzstādīta; 3. Ekspluatācijas lietu dokumenti – datu kopā tiek iekļauta informācija par dokumentiem, kuri ir reģistrēti ekspluatācijas lietā, t.sk. par dokumentiem, kuri tika pievienoti mājas lietas dokumentu sarakstā pie ekspluatācijas lietas būves. Datu kopa par katru dokumentu satur šādus datus: 3.1. Dokumenta veids; 3.2. Dokumenta nosaukums, ja ir norādīts; 3.3. Dokumenta numurs, ja ir norādīts; 3.4. Dokumenta datums; 3.5. Izdevējs, ja ir norādīts; 3.6. Piezīmes – atkarībā no dokumenta veida: 3.6.1. Būvvaldes un kontrolējošo iestāžu dokumenti – ja dokumentā ir atzīme par patvaļīgu būvniecību, atrāda tekstu ‘Ir konstatēta patvaļīga būvniecība’. 3.6.2. Tehniskās apsekošanas atzinums – ‘Ir periodiskais’, ja atzinums ir periodiskais, atzinuma kopvērtējums par atbilstību būtiskām prasībām. Ekspluatācijas lietas. Informācija no https://bis.gov.lv

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem bis@bvkb.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2023-01-20
Datu pēdējo izmaiņu datums 2024-01-30
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju