Mājas lietu remontdarbi

Datu kopā tiek iekļauta informācija par mājas lietā reģistrētiem un apstiprinātiem remontdarbiem par tekošo gadu un +1 gadu, ja par to ir apstirpināts plāns. Datu kopa par katru objektu satur šādus datus: 1. Mājas lietas numurs; 2. Remontdarba gads; 3. Remontdarbu grupa; 4. Remontdarba veids; 5. Būves, kurā plānots remontdarbs, kadastra apzīmējums, ja būve ir norādīta; 6. Remontdarba elements; 7. Darbu pabeigšanas datums, ja ir norādīts; 8. Plānotais darbu pabeigšanas termiņš, ja ir norādīts un nav norādīts darbu pabeigšanas datums.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība ISD BISAN
Saziņas e-pasts datu jautājumiem ISD BISAN
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2023-02-08
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-02-08
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju