Būvniecības lietu saskaņojumi

Datu kopa par būvniecības lietu saskaņojumu statistiku (datnes CSV formātā). 1. Datu kopā iekļauj datus par būvniecības lietas dažāda veida saskaņojumiem: 1.1. Projekta iekšējie saskaņojumi – projekta daļu saskaņojumi, ko veica daļas vadītājs un projekta vadītājs; 1.2. Tehnisko noteikumu izdevēju projekta saskaņojumi – lietā esošie darba uzdevumi tehnisko noteikumu izdevēju organizācijām par projekta vai tā izmaiņām saskaņošanu; 1.3. Būvvaldes projekta saskaņojumi – lietā esošie darba uzdevumi būvvaldei par projekta vai tā izmaiņām saskaņošanu; 1.4. Projekta lapas iekšējie saskaņojumi – lietā esošie projekta lapu saskaņojumi, kad tiek veikta projekta lapas iekšējā saskaņošana; 1.5. Būvdarbu žurnāla saskaņojumi – lietas visu veidu būvdarbu žurnāla ierakstu saskaņojumi: 1.5.1. Ikdienas darbi; 1.5.2. Speciālie darbi; 1.5.3. Saņemtie būvizstrādājumi; 1.5.4. Materiālu apstiprināšanas ieraksti; 1.5.5. Būvniecības atkritumi (visi ierakstu veidi); 1.5.6. Ražošanas rasējumi; 1.5.7. Testēšanas pārskati (visiem ierakstu veidi); 1.5.8. Ziņas par avāriju vai nelaimes gadījumu; 1.5.9. Būvuzrauga ieraksti; 1.5.10. Autoruzrauga ieraksti; 1.5.11. Segto darbu akti; 1.5.12. Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti; 1.5.13. Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akti 1.5.14. Citu pieņemšanas akti. 1.6. Trešo pušu saskaņojumi – lietai pievienotie trešo pušu saskaņojumu pieprasījumi. Netiek ņemti vērā manuāli pievienotie, ārpus BIS veiktie saskaņojumi; 1.7. Tehnisko noteikumu izdevēju saskaņojumi pie pieņemšanas ekspluatācija - lietā izveidotie darba uzdevumi atzinumu sagatavošanai; 1.8. Saskaņojumi pie nodošanas ekspluatācija – saskaņojumi pie apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai, apliecinājums par būves nojaukšanu vai pieprasījuma par atzīmi par būvdarbu pabeigšanu; 2. Par katru saskaņojumu tiek iekļauti šādi dati: 2.1. Skaņojuma veids – iespējamās vērtības skatīt šī apraksta punktā 2.; 2.2. Būvniecības lietas numurs; 2.3. Saskaņojumu skaits. 3. Ja atvērto datu portāla lietotājs vēlas datus atlasīt vai skatīt pēc dažādiem būvniecības lietas vai tās objektu atribūtiem, lietotājam ir pašam jāizveido datu apkopojums no dažādām atvērto datu portāla BIS datu kopām (piemēram, ‘Būvniecības lietu saraksts‘ un ‘Būvniecības lietu objekti’), kā apvienojošo elementu izmantojot būvniecības lietas numuru. Būvniecības lietu saskaņojumi. Informācija no https://bis.gov.lv

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība ISD BISAN
Saziņas e-pasts datu jautājumiem ISD BISAN
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2023-01-20
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-01-20
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju