Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2.1. redakcija

Informācija par Preču statistisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm publicēta https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/cpa-21-red.

ES Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, kas nosaka saimnieciskās darbības produkciju vai pakalpojumus, kuri ir piesaistīti NACE 2. red. definētajām darbībām.

Klasifikāciju veido:

• pirmais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar alfabēta kodu (iedaļas);

• otrais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar divu zīmju ciparu kodu (nodaļas);

• trešais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar trīs zīmju ciparu kodu (grupas);

• ceturtais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar četru zīmju ciparu kodu (klases);

• piektais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar piecu zīmju ciparu kodu (kategorijas); un

• sestais līmenis ar pozīcijām, kuras identificētas ar sešu zīmju ciparu kodu (apakškategorijas).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums nav zināms
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Ieva.Kurme@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2008-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju